Široká ulice

Široká ulice je skutečně nejširší českokrumlovskou ulicí. Název se užívá od 18. století. Vzhledem k dostatečnému prostoru se v zde od středověku až do současnosti konají trhy.

Široká ulice, dům č. 74

Dům je původně gotický, později opakovaně upravovaný. Jeho dnešní průčelí je klasicistní z poč. 19. století. V medailonu uprostřed fasády je namalován obraz znázorňující uctívání hostie sv. Václavem a dalším světcem. V přízemí domu se zachovala renesanční síň s hřebínkovými klenbami a malovanými erby Viléma a Petra Voka z Rožmberka z roku 1594 a později domalovanými erby Schwarzenberků a Eggenberků. Při opravě domu v roce 1993 byla v podlaze vstupní síně objevena unikátní dlažba z hovězích kostí, jejíž část je vystavena v Okresním vlastivědném muzeu. V letech 1720 – 1725 žil v tomto domě Jan František Antonín Tschernischen, právník a městský písař, který proslul neústupným bojem za městská práva proti světské i církevní vrchnosti.    

Široká ulice, dům  č. 77

Dům stojí na místě dvou středověkých budov. Při renesanční přestavbě na konci 16. st. byl do středu průčelí osazen renesanční portál saského typu s reliéfními růžemi a dvěma nikami, v nichž  původně stály sochy. Tento typ portálu je v Českém Krumlově zcela ojedinělý.

V letech 1588 - 1592 žil v domě magister Michael Antonín z Ebbersbachu, který působil jako alchymista na dvoře krumlovského vladaře Viléma z Rožmberka. Po Vilémově smrti v roce 1592 byl Michael z Ebbersbachu z důvodu finančních podvodů uvržen do zámeckého vězení, kde v roce 1593 zemřel. Jeho náhrobní kámen se dodnes nachází v křížové chodbě kláštera řádu Křížovníků s červenou hvězdou.


Široká 71
Budova byla postavena v roce 1605 Hansem Haasem podle projektu Dominika Cometty jako městský pivovar. Je to typická renesanční budova, soustředěná kolem vnitřního dvora, s malebnými vikýři,... více
Booking.com