Prelatura

Horní 155, Český Krumlov

Budova sloužila v minulosti jako sídlo českokrumlovských církevních hodnostářů  - prelátů. Je původně gotická a postupně upravovaná. Dnešní uliční průčelí se sgrafity je výsledkem neorenesančních úprav z doby kolem roku 1900. Do nádvoří prelatury je vestavěna rokoková lodžie z roku 1769 a uvnitř budovy se nachází slavnostní sál s rokokovými freskami od Františka Jakuba Prokyše z 2. poloviny 18. století.

V současné době sály prelatury slouží k pronájmu a pořádají se zde různé kulturní akce.

Booking.com