Náměstí Svornosti

Čtvercový půdorys náměstí, rozložení domů po jeho stranách a vyústění ulic odpovídají v zásadě stavu z doby středověkého založení města. Průčelí a interiéry domů nesou ale již stopy staletého vývoje.


 
Dominantou náměstí je morový mariánský sloup se sochou Panny Marie Immaculaty a osmi světci, patrony města a ochránci proti moru. V horní řadě stojí sochy sv. Václava, sv. Víta, sv. Jana Evangelisty, sv. Judy Tadeáše a v dolní řadě sv. Františka... více
Náměstí Svornosti 1
Široké radniční průčelí vzniklo na počátku 17. století spojením dvou starších gotických budov a dvojstupňová atika s vázami byla postavena až v roce 1796. V jejím krajním... více
Booking.com