Kaplanka

Horní 159, Český Krumlov

Dům dal postavit v roce 1520 rožmberský kancléř Václav z Rovného pro potřeby kaplanů od kostela sv. Víta. Kaplanka je vybudována ve stylu pozdní gotiky s raně renesančními prvky v tvarování kamenných ostění oken a dveří. Charakteristickým rysem budovy je vysoký štít s cimbuřím, rekonstruovaný v  roce 1980 podle historických obrazových materiálů. Pozoruhodný je také nárožní arkýř na zatáčeném pilíři. V interiéru budovy se zachovaly místnosti s původními kamennými portály a  žebrovými klenbami. Ke zdi Kaplanky směrem ke kostelu jsou připevněny tří náhrobní kameny ze zrušeného hřbitova u kostela. Náhrobník nalevo z roku 1591 připomíná krumlovského hejtmana Jetřicha Slatinského a vedlejší dva náhrobníky patří Matěji Plankovi, členu městské rady,  a jeho dceři Anežce, kteří žili v druhé polovině 16. století v domě č. 15 na hlavním náměstí.

Booking.com