Český Krumlov.com » Prohlídka města » Vnitřní město

Vnitřní město

Spolu se starším Latránem, s kterým ho spojuje Lazebnický most, tvoří Vnitřní město historické jádro Českého Krumlova. Čtvercový půdorys náměstí Svornosti, rozložení domů po jeho stranách a vyústění ulic odpovídají v zásadě stavu z doby středověkého založení města.

Horní ulice

Horní ulice patřila od středověku k nejdůležitějším městským komunikacím. Stoupá směrem od náměstí k místům, kde do roku 1839 stála Horní brána. Za bránou navazovala cesta směrem na České Budějovice a Kaplici.  Horní ulice vede k chrámu sv. Víta a nachází se zde i další významné budovy, jejichž popis najdete níže.


Horní 154
Rozlehlou budovu s prostorným nádvořím dal v letech 1586 - 1588 vybudovat Vilém z Rožmberka jako kolej pro českokrumlovské jezuity. Typickou renesanční stavbu navrhl rožmberský architekt... více
Horní 159
Dům dal postavit v roce 1520 rožmberský kancléř Václav z Rovného pro potřeby kaplanů od kostela sv. Víta. Kaplanka je vybudována ve stylu pozdní gotiky s raně renesančními prvky v... více
Horní 156
Římskokatolický kostel sv. Víta v Českém Krumlově je vedle zámku druhou architektonickou dominantou města. Kostel dal na místě starší stavby vybudovat v době po roce 1400 krumlovský farář... více
 
Čtvercový půdorys náměstí, rozložení domů po jeho stranách a vyústění ulic odpovídají v zásadě stavu z doby středověkého založení města. Průčelí a interiéry domů nesou ale již stopy staletého vývoje. více
 
Název Na Louži se objevuje od počátku 16. století. Toto pojmenování patrně souviselo se shromažďováním dešťové vody, stékající z výše položeného náměstí, a s častými záplavami z nedaleko tekoucí řeky Vltavy. Dnes je... více
Horní 155
Budova sloužila v minulosti jako sídlo českokrumlovských církevních hodnostářů  - prelátů. Je původně gotická a postupně upravovaná. Dnešní uliční průčelí se sgrafity je... více
Horní 152
Budova Regionálního vlastivědného muzea byla postavena v raně barokním stylu v letech 1650 - 1652 na místě šesti středověkých domů pro potřeby jezuitského semináře. Upravena byla v době... více
 
Široká ulice je skutečně nejširší českokrumlovskou ulicí. Název se užívá od 18. století. Vzhledem k dostatečnému prostoru se v zde od středověku až do současnosti konají trhy. Široká ulice, dům č. 74 Dům je původně gotický, později... více
Dlouhá 32
Jeden z nejpozoruhodnějších domů v historickém centru. Jeho složitý stavební a umělecký vývoj, zjištěný podrobně při rekonstrukci domu v roce 1997, je pro Krumlov typický a s obdobnou... více
Booking.com