Synagoga v Českém Krumlově

Linecká ulice, Český Krumlov

V roce 1494 vydal Petr IV. z Rožmberka nařízení, jímž zakazoval Židům trvalý pobyt v Českém Krumlově. Toto nařízení zůstávalo v platnosti s malými výjimkami až do 2. poloviny 19. století, kdy se Židé stali plnoprávnými občany. Židovská náboženská obec byla v Českém Krumlově založena v roce 1893 a v roce 1909 byla zahájena stavba nové synagogy. Plány zpracoval pražský architekt Viktor Kafka a stavbu, dokončenou v roce 1910, provedla firma F. Sosny. Nová synagoga, vybudovaná ve strohém novorománském slohu, pojmula 180 věřících a v jejích prostorách byla navíc umístěna zimní modlitebna, učebna a byt s kanceláří  rabína.

V 2. polovině 20. století nebyla synagoga využívána k původnímu účelu a postupně chátrala. V roce 1999 byla zahájena její rekonstrukce a Pražská židovská obec a Krumlovské Egon Schiele Art centrum připravuje její využití k výstavním účelům.

Booking.com