Český Krumlov.com » Prohlídka města » Latrán » Válcová bašta

Válcová bašta

Latrán 28, Český Krumlov

Válcová bašta byla vybudována postupně v době v době kolem roku 1500 jako součást městského opevnění. Po zániku opevnění byla bašta uvnitř upravena k bydlení, zvenku se ale zachovala v téměř neporušeném stavu s původní středověkou omítkou, tzv. klíčovými střílnami a roubeným podstřeším. Zajímavé jsou malé otvory rozmístěné v pravidelných vzdálenostech ve zdivu. Při stavbě bašty se do zdi vkládaly kůly, na které se pokládala  plošina lešení. Když byla zeď dokončena snímali zedníci postupně lešení a přitom odřezávali podpůrné kůly,  přičemž jejich konce často  ve zdivu zůstaly. Dnes lze pomocí tzv. dendrochronologie zjistit stáří dřeva kůlů a podle toho určit dobu vzniku stavby.

Český Krumlov měl od středověku rozsáhlé městské opevnění , které v průběhu 16. až 19. století téměř bezezbytku zaniklo. Z původně devíti městských bran se zachovala pouze jediná – Budějovická a kromě Válcové bašty se souvislý úsek hradební zdi zachoval pouze v Kájovské ulici.

V současné době je bašta využívána jako penzion.

Booking.com