Václavské sklepy

Tzv. Václavské sklepy se nacházejí pod IV. zámeckým nádvořím. Byly vybudovány na počátku 14. století jako vyrovnání prudce se svažujícího terénu pod budovou Horního hradu. Vznikla tak monumentální třípodlažní sklepení, sloužící v minulosti jako technické a hospodářské zázemí zámku.

Podle romantických pověstí byl v těchto prostorách vězněn roku 1394 český král Václav IV. a odtud pochází tradovaný název sklepů. Dnes tvoří Václavské sklepy působivý rámec pro mezinárodní výstavy keramické tvorby, organizované Agenturou českého keramického designu.

Další atraktivní výstavní prostory nabízí v zámeckém areálu sloupová síň v bývalé konírně na I. Zámeckém nádvoří, interiéry tzv. Máselnice a Mincovny na II. nádvoří.

Booking.com