Prohlídkové trasy zámku Český Krumlov

Prohlídce interiérových prostor zámku Český Krumlov jsou věnovány dvě prohlídkové trasy s historickými instalacemi interiérů 16. až 19. století.


 
Na první prohlídkovou trasu se vstupuje z třetího zámeckého nádvoří. Trasa seznamuje návštěvníky s kulturou bydlení a každodenním životem v šlechtickém sídle v době renesance a baroka. Na úvod je zařazena prohlídka zámecké kaple. Následuje pět... více
 
Na druhou prohlídkovou trasu se vstupuje rovněž z třetího zámeckého nádvoří. Trasu zahajuje schwarzenberská portrétní galerie a následující prostory seznamují návštěvníky s kulturou bydlení a každodenním životem šlechtického sídla... více
Booking.com