Český Krumlov.com » Prohlídka města » Hrad a zámek Český Krumlov

Hrad a zámek Český Krumlov

Areál krumlovského zámku, situovaný na skalnatém ostrohu nad řekou Vltavou, byl vybudován postupně v průběhu šesti století. V dnešním stavu jde o rozsáhlý komplex palácových a hospodářských budov soustředěných kolem pěti zámeckých nádvoří. Součástí areálu je také rozsáhlá zámecká zahrada.

Ohromné feudální sídlo, které se majestátně tyčí na ostrohu nad řekou Vltavou a nad historickým centrem města Český Krumlov, dodnes vydává svědectví o jednom pravidle této země. Od 15. do 20. století v Čechách až na krátké časové výjimky platilo, že ten, kdo držel Krumlov, byl nejbohatším šlechticem království. Nelze se tedy podivovat nad tím, že právě českokrumlovský hrad a zámek je dnes po Pražském hradě druhou největší šlechtickou rezidencí v České republice.


 
Počátky hradu Krumlova spadají již do první poloviny 13. století. První prokazatelná písemná zmínka se datuje k roku 1253, kdy je připomínán jako sídlo jedné z větví mocného a početného rodu Vítkovců. S jejich vládou je spojena... více
 
Lapidárium bylo zřízeno v roce 1999 v prostorách někdejších sklepů Nového purkrabství a vstupuje se do něj z prvního zámeckého nádvoří. Jsou v něm umístěny kamenné prvky a sochy ze zámku a okolí. Těžištěm instalace jsou sochařská... více
 
I. prohlídková trasa duben a říjen: 9:00 - 17:00 (denně mimo pondělí, začátek poslední prohlídky v 16:00) květen a září: 9:00 - 17:00 (denně mimo pondělí, začátek poslední prohlídky v 16:00) červenec až srpen: 9:00 -... více
 
Prohlídce interiérových prostor zámku Český Krumlov jsou věnovány dvě prohlídkové trasy s historickými instalacemi interiérů 16. až 19. století. více
 
Tzv. Václavské sklepy se nacházejí pod IV. zámeckým nádvořím. Byly vybudovány na počátku 14. století jako vyrovnání prudce se svažujícího terénu pod budovou Horního hradu. Vznikla tak monumentální třípodlažní sklepení, sloužící v minulosti... více
 
Zámecká věž je dominantou města a symbolem jeho výtvarné krásy. Byla vybudována ve 13. století a přestavěna v renesančním stylu v letech kolem roku 1580 Baltazarem Maggim z Arogna. Její fasádu ozdobil malbami Bartoloměj Beránek-Jelínek.... více
 
Zámecká zahrada zaujímá plochu téměř 11 hektarů. Vznikla v 17 .století na raně barokním kompozičním schématu, později prošla rokokovými a klasicistními úpravami . V 19. století byl vzhled zahrady radikálně změněn ve stylu tzv. anglického parku.... více
 
Budova divadla byla na 5. zámeckém nádvoří postavena v roce 1684. V letech 1765 – 1766 ji dal kníže Josef Adam ze Schwarzenberku přestavět, pravděpodobně podle projektu Ondřeje Altomonteho. Tesařskými pracemi na vnitřních dřevěných konstrukcích a... více
Booking.com