Český Krumlov.com » Prohlídka města

Prohlídka města Český Krumlov

Za svou jedinečnou krásu vděčí město Český Krumlov z velké části krajině, do které je vsazeno. Je postaveno v ohybu řeky Vltavy, nad níž se zdvihají dva skalnaté vrchy. Ty vytvořily ideální základnu pro architektonické dominanty města - hrad a zámek. Vztahy a symbolické významy, které se v takto zabydlené krajině otevírají, jsou hlavním zdrojem atmosféry místa a lze je vnímat při všech dálkových pohledech i v ulicích města.

Pozoruhodné bohatství nabízí i jednotlivé domy, zachované často ve vzácné neporušenosti. Kdo se nespokojí s prohlídkou fasád a nahlédne i za ně bude překvapen množstvím rozmanitých kleneb, štukových dekorací, nástěnných maleb a dalších autentických prvků, vypovídajících výmluvnou řečí o době svého vzniku a lidech, kteří je vytvořili. A i tam, kde nejde o vrcholná umělecká díla, zaujmou krumlovské památky osobitým tvarem, nápaditou barevností či nevšední skladbou materiálů. Člověku se chce dotknout se zvrásněných povrchů stěn, patinou pokrytého obrazu nebo kamenného portálu se  stopami dláta středověkého kameníka, a vnímat tak přímo fyzicky proud času a ozvěny vzdálených událostí. To vše a ještě mnohem víc nabízí prohlídka města, ke které Vás zve tento průvodce.


 
Ohromné feudální sídlo, které se majestátně tyčí na ostrohu nad řekou Vltavou a nad historickým centrem města Český Krumlov, dodnes vydává svědectví o jednom pravidle této země. Od 15. do 20. století v Čechách až na krátké časové výjimky... více
 
Latrán je název městské čtvrti i hlavní ulice, která touto čtvrtí prochází. Původně bylo takto pojmenováno podhradí českokrumlovského hradu, které v roce 1555 spojil Vilém z Rožmberka v jeden městský celek s vnitřním městem.  Ulice Latrán... více
 
Název připomíná, že v místech dnešní ulice se ve středověku nacházel příkop mezi hradbami, tzv. parkán. Od 2. poloviny 16. století si zde začali českokrumlovští obyvatelé stavět domy, jejichž součástí se postupně stala již nefunkční... více
 
Městská čtvrť (předměstí) Plešivec leží jižně od historického jádra Českého Krumlova na levém břehu Vltavy. Od roku 2003 je městskou památkovou zónou. Název Plešivec nebo Flachberg je používán od 16. století. více
 
Spolu se starším Latránem, s kterým ho spojuje Lazebnický most, tvoří Vnitřní město historické jádro Českého Krumlova. Čtvercový půdorys náměstí Svornosti, rozložení domů po jeho stranách a vyústění ulic odpovídají v zásadě stavu z doby... více
Chvalšinská 243
Zajímá Vás, jak se těží grafit? Chcete poznat hornickou práci? Navštívíte-li Český Krumlov, můžete využít možnosti, kterou Vám nabízí firma Grafitový důl Český Krumlov... více
Booking.com